Reptiel

Behandeling

Deze groep van dieren, die ongekend uitgebreid is, is een steeds belangrijkere plaats aan het innemen. Feitelijk zou je het geen huisdieren, maar hobbydieren moeten noemen. Het houden van reptielen vereist enorme toewijding en zorg, omdat de (dier)speciefieke eisen van het grootste belang zijn. Ik kan niet genoeg benadrukken, dat iemand, die zich wil toeleggen op het houden van reptielen, zich dient te realiseren, dat het “inlezen” over de te houden soort ,  noodzakelijk is.

Hoewel er enorm ziekten onder reptielen bekend zijn, zijn de meeste problemen, die zich voordoen bij het houden thuis, te wijten aan problemen in de huisvesting en voeding van de soort.

Feitelijk erg basaal dus.

Mijn speciale belangstelling gaat uit naar deze authentieke diersoort, maar ik behandel geen gifslangen, omdat daar zeer speciale voorzorgsmaatregelen voor genomen moeten worden.

KAT

KAT

Katten, met hun  eigengereide karakter, vergen een totaal andere benadering dan elk ander dier, dat wij hier behandelen in de kliniek.

KAT
Hond

Hond

Honden, die veel meer dan katten, een interactie hebben met hun baasje, vormen ook weer een speciale uitdaging.

Knaagdieren

Knaagdieren

Het is duidelijk, dat deze diertjes een totaal andere rol vervullen dan katten en honden, maar zeer zeker een deel van het gezin zijn.