Tandheelkunde

Tandheelkunde

Tandheelkunde is bij onze dieren door de jaren heen, steeds belangrijker geworden. Wij willen voor onszelf, maar ook voor onze honden en katten, een optimale zorg voor het gebit.

Met name is een goede controle en onderhoud van het gebit belangrijk voor de totale gezondheid van zowel hond als kat:  bij een slechte conditie van de bek en de tanden en kiezen kunnen er infecties ontstaan, die elders in het lichaam voor grote problemen kunnen zorgen.

Wij raden eigenaren van pups en kittens dan ook aan, op reeds zeer jonge leeftijd te beginnen met   (speels) onderhoud van tanden en kiezen, zodat zij leren wennen aan het manipuleren in de bek en dat vaak erg makkelijk toelaten, eenmaal geleerd.

Spoedgevallen

Helemaal los van onze dagelijkse routine, staat het behandelen van spoedgevallen. Bij ons geldt de regel: SPOED gaat altijd voor! Dit kan dus tijdens een afspraken-blok, zodat dan met vertraging en oponthoud rekening moet worden gehouden.

Gelukkig komt dit niet zo heel vaak voor en mocht het voorkomen, dan hebben andere eigenaren daar alle begrip voor, zo leert de praktijk.

Spoedpatiënten zijn gecompliceerde patiënten,  vaak met meerdere trauma’s:  voorbeeld is een aangereden kat met een bekkenfractuur: een en ander heeft naast de breuk vaak ook consequenties voor de doorbloeding, spieren, blaasfunctie enzovoorts. Het spreekt voor zich, dat al onze aandacht naar een dergelijke spoedpatiënt gaat voor, ook al is dat tijdens de afspraken.

Binnen onze kliniek kunnen we de spoedpatiënten prima zorg bieden. Voor de meer complexere spoedgevallen werken wij samen met onze zeer ervaren specialisten van het MCD.

Belangrijk: Schroom nooit om contact op te nemen, indien niet geheel zeker of het om een spoedgeval gaat.

Gedurende de openingstijden van de kliniek zijn wij telefonisch te bereiken onder nummer:

023-536 30 24

Buiten openingstijden is er altijd een dierenarts van de Diergeneeskundige Kring Kennemerland voor spoedgevallen bereikbaar op nummer:

0900-55 192 55

Bovendien werkt de DKK ook samen met HUGO-verwijskliniek te Zwanenburg. Deze verwijskliniek is bereikbaar onder nummer:

020-308 07 50

Voor alle klinieken, die onze patiënten in de spoeddienst behandelen, geldt, dat zij altijd de behandelde dieren terugverwijzen naar de eigen dierenarts en daar uitgebreid verslag van doen, zodat er geen onduidelijkheid kan bestaan over eventuele voorgezette behandelingen.

Persoonlijk spreekuur

In onze kliniek werken wij uitsluitend op afspraak.  Het grote voordeel daarvan is, dat wij bij de (meestal telefonische) intake al een goed idee krijgen, waarvoor het betreffende huisdier langskomt. Een en ander is dan veel beter in  te plannen, met name qua tijd en uitgebreidheid van het onderzoek.

Bloed-en urineonderzoek worden tijdens een dergelijke afspraak doorgaans meteen uitgevoerd, iets, dat wel gepland moet worden.

Onze paraveterinaire medewerkers dragen zorg voor deze onderzoeken, die veelal dezelfde dag bekend zijn.  Laat de tijd het toe, dan waren de uitslagen meteen besproken, anders worden deze telefonisch doorgegeven en besproken door de behandelende dierenarts

Door deze manier van werken kunnen wij zo persoonlijk en gericht mogelijk te werk gaan tijdens de afspraken.

Een vermelding voor het behandelen van reptielen is in deze noodzakelijk: deze diersoort is uitermate lastig klinisch te onderzoek, omdat de mate waarin een klinisch probleem bij reptielen al zichtbaar is, sterk afhankelijk is van het moment van onderzoek:

Daardoor zijn wij aangewezen op nader, meestal ontlastingsonderzoek en/of bloedonderzoek.

Het kan voorkomen, dat het dier dan een of meer dagen opgenomen moet worden, om een onderzoek zo volledig mogelijk te kunnen doen.