Privacy Policy

DIERENKLINIEK HAARLEM-OOST
Slachthuisstraat 53zw
2033 HC  Haarlem

Onderwerp:  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze pagina is bedoeld u inzicht te geven, hoe onze Dierenkliniek omgaat met uw persoonlijke gegevens. Dit, in het kader van onze optimale zorg voor uw huisdier.

Voor meer informatie kunt u ons dagelijks telefonisch bereiken onder nummer 023-536 30 24

Wat is onze dienstverlening/ wat zijn onze werkzaamheden voor uw huisdier
Dierenkliniek Haarlem-Oost is een zeer goed uitgeruste eerste-lijns Dierenkliniek, die voorziet in alle eerstelijns diergeneeskundige hulp voor uw huisdier. Voor de meest optimale zorg werkt de kliniek samen met diergeneeskundig medisch specialisten.

Uw persoonsgegevens
Met de gegevens, die wij van u ontvangen, gaan wij zeer zorgvuldig om. Onbevoegde derden kunnen geen kennis nemen van uw gegevens, omdat wij daar zowel op technisch als organisatorisch vlak afdoende maatregelen voor genomen hebben.

Alle medewerkers van de kliniek, zowel de dierenartsen als de paraveterinairen hebben in dit kader geheimhoudingsplicht. Zij zijn daartoe een verklaring met de kliniek aangegaan.

Hoe gaat de kliniek om met de van u ontvangen gegevens? / hoe gebruiken wij die?
Bij de Balie ontvangt u een formulier met het verzoek uw persoonsgegevens te mogen gebruiken en eventueel aan derden, die voor de gezondheid van uw huisdier noodzakelijk zijn.

De door u verstrekte persoonsgegevens en de gegevens van uw huisdier(en) staan alleen ten dienste van de meest optimale medische zorg voor uw huisdier.

Indien de eerste-lijns zorg onvoldoende blijkt en er nader, specialistisch onderzoek nodig is, kan het zijn, dat uw contactgegevens en die van het betreffende dier, nodig zijn voor een doorverwijzing naar een diergeneeskundig, medisch specialist. Het spreekt voor zich, dat de medische gegevens van uw huisdier het belangrijkst zijn en dat uw contactgegevens slechts nodig zijn voor een vlot verloop van de verwijzing.

Wij zullen deze gegevens alleen doorgeven aan de specialist, waar daar nadrukkelijk om gevraagd wordt en/of deze gegevens echt noodzakelijk zijn.

Bovenstaand bedoelde gegevens worden alleen verstrekt aan de medisch specialist, indien u daarvoor toestemming geeft. Deze toestemming zal u worden gevraagd bij iedere gelegenheid, dat uw huisdier zou moeten worden doorverwezen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw contactgegevens, zolang u bij onze kliniek ingeschreven bent met uw huisdier(en)

Wat zijn uw rechten?
Als patient van onze kliniek heeft u ten alle tijden het recht te bepalen welke gegevens van uzelf alsmede van uw huisdier(en) u aan ons wilt toevertrouwen.

Daarnaast heeft u natuurlijk nog meer rechten, welke hieronder worden samengevat:

– Een overzicht van uw contactgegevens is altijd opvraagbaar en wordt uiteraard kosteloos verstrekt
– Indien gegevens onjuist zijn dan wel onvolledig in onze administratie, dan worden deze aangepast, opdat wij optimaal ons werk kunnen doen.
– Indien u bepaalde gegevens niet meer vermeld wilt hebben, dan worden deze uiteraard per omgaande verwijderd.
– Wij hebben aangegeven voor welke “derde” instanties uw contactgegevens en de gegevens van uw huisdier(en) eventueel nodig zouden kunnen zijn. Mocht u het ter beschikking stellen aan een van deze instanties bezwaarlijk vinden, dan zullen wij uiteraard aan dit verzoek voldoen.
– Indien uw contactgegevens op uw verzoek zouden moeten worden doorgestuurd naar een “derde” partij (bijv.  accountant , bank, advocaat), dan zullen wij daarvoor zorg dragen.
– Mocht onze Dierenkliniek persoonlijke informatie van u ontvangen, dan zullen wij u daarover berichten

Wat kan de consequentie zijn als onze kliniek over weinig/ geen informatie beschikt?
Dierenkliniek Haarlem-Oost zal ten alle tijden zeer zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en contactgegevens alsmede de gegevens van uw huisdier(en)

Het spreekt voor zich, dat het uitwisselen van medische gegevens van uw huisdier inzake de gezondheid van het betreffende dier nodig is, teneinde voor een optimale behandeling garant te kunnen staan. Deze optimale behandeling kan onder druk komen te staan, indien onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.

Instanties met welke informatie-uitwisseling mogelijk zou kunnen zijn:

– Medisch veterinaire specialisten/  medisch veterinaire specialisten-klinieken.
– Verzekeraars
– Laboratoria, die extern medische bepalingen voor de kliniek kunnen uitvoeren
– Dierencrematoria/ dierenambulances/ dierenbegraafplaatsen
– Databanken voor gezelschapsdieren (b.v. NDG)
– Gemeenten (in verband met plicht van hondenbelasting)

Heeft u vragen en/of klachten?
Hoewel onze kliniek uiterst zorgvuldig omgaat met uw contactgegevens, kan het zijn, dat u toch een vraag heeft, inzake onze privacy policy.  Aarzelt u niet om dan contact met ons op te nemen!

DIERENKLINIEK HAARLEM-OOST
Slachthuisstraat 53 zw
2033 HC    Haarlem